Joc de lliure circulació

Cap al mes d’abril comencem a pensar en les propostes del joc de “lliure circulació” pels grups d’infants de 2-3 anys. Els infants ja porten uns quants mesos a l’escola i tenen un vincle afectiu segur amb la mestra referent, també coneixen els diferents espais de l’escola i s’orienten bé. És el moment d’obrir portes al passadís, entre les estances i també a atres espais com el pati de l’aigua o, més endavant, els porxos.

Cada espai està preparat i pensat amb materials diferents que siguin atractius i provoquin un joc creatiu. Les educadores estan repartides per tots els ambients i els infants decideixen allà on volen anar a jugar o voltar.

Tot plegat una proposta diferent per l’última etapa dels infants a la nostra escola.