El joc heurístic: exploració i descoberta

Ara , des de fa dues setmanes, cada dijous anem a una altra estança per a jugar i aprendre explorant amb materials diversos. Aquests materials recuperats (de fusta, metàl·lics, de roba, de goma, plàstics…) permet a l’infant desenvolupar la seva motricitat fina i el seu pensament.

Abans de la sessió l’educadora distribueix per a tot l’espai de la sala la proposta del material per a explorar i descobrir.

Cada sessió consta de dues parts. La primera els infants fan el seu joc triant el material amb el qual volen jugar. Pot jugar sol o acompanyat, hi ha moments de joc individual però també succeeixen moments de relació i de compartir el joc. Quan l’interès recau comença la segona part: la recollida del material, que permet a l’infant iniciar-se en la classificació. Els materials es desen en bosses de roba on en cada una es guarda un material diferent. Amb l’acompanyament de les educadores els infants van portant el material i el van desant cada un a la bossa que li pertoca.